Μενού Κλείσιμο

Η ESTIEM LG Xanthi είναι μια τοπική ομάδα του οργανισμού Ευρωπαίων Φοιτητών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ESTIEM) που εδρεύει στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η τοπική ομάδα της Ξάνθης ιδρύθηκε το 2012 και το 2014 απέκτησε τον τίτλο του πλήρους μέλους κατά την εξαμηνιαία γενική συνέλευση του οργανισμού στην Κωνσταντινούπολη.

Η ESTIEM LG Xanthi αντιπροσωπεύει σήμερα έναν μη πολιτικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό με επίκεντρο την υλοποίηση των πρωτοβουλιών των μελών της και την ανάπτυξή τους στον τομέα της εκπαίδευσης και υλοποίησης έργων βιομηχανικής μηχανικής και διαχείρισης. Μέσω της διαρκούς εργασίας και βελτίωσης των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων, μέσα από σχεδόν 10 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας της οργάνωσης, η ESTIEM LG Xanthi έχει γίνει μίαπολύ δραστήρια και επιτυχημένη ομάδα που συγκεντρώνει νέους και φιλόδοξους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Τα μέλη της οργάνωσης έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις τους στην πράξη μέσω της πραγματοποίησης πολυάριθμων έργων διαφορετικής φύσης, τα οποία τους δίνουν μια εικόνα για διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας του μηχανικού. Έχουν στην πραγματικότητα τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαφορετικές ομάδες και να αποκτούν εμπειρία και δεξιότητες στην εργασία με ανθρώπους μέσω διαφορετικών λειτουργιών και ρόλων διαχείρισης. Στο πλαίσιο τηςοργάνωσης υπάρχει μια προσπάθεια να μεταφέρονται συνεχώς οι γνώσεις, η εμπειρία και οι δεξιότητες τόσο από τα έμπειρα μέλη όσο και από τους αποφοίτους του οργανισμού που έχουν ήδη ενταχθεί στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η ESTIEM LG Xanthi παρέχει στα μέλη της μια ευκαιρία να γνωρίσουν τα μέλη της ESTIEM, φοιτητές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η οποία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για ταξίδια και πρόσθετη εκπαίδευση.

Κάθε χρόνο, η τοπική ομάδα της Ξάνθης διοργανώνει μια πληθώρα δραστηριοτήτων, ημερίδων και σεμιναρίων τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πέρα από το Πανεπιστήμιο μας, οι σημαντικότερες διεθνείς εταιρείες παρέχουν μεγάλη υποστήριξη στον οργανισμό. Οι φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον οργανισμό έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν περισσότερο με την επιχειρηματική στρατηγική και τις πολιτικές τους. Μέσω διαλέξεων και κατάρτισης σε επιχειρήσεις, τα άτομα μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και να δημιουργήσουν ένα όραμα για περαιτέρω κατεύθυνση. Μια διαδραστική σχέση δίνει την ευκαιρία στα μέλη της οργάνωσης να επιτύχουν πιθανή συνεργασία και να αποκτήσουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους μέσω της πρακτικής.